flag en-GB
flag tr
flag hi
flag ms
flag id
flag ne
flag bn
flag my
flag zh

Dünyanın dört bir yanındaki birçok işçi, iş yerinde sömürülmeye karşı savunmasızdır. Farklı nedenlerle ve farklı şekillerde savunmasızdırlar. Bu İlkeler, savunmasız tüm çalışanlar için geçerlidir. Ancak özellikle iş yerinde belirli güvenlik açıklarıyla karşılaşan göçmen işçilerin durumunu hedef almaktadır.

Pek çok göçmen işçi, işlerini güvence altına almak için ödedikleri yüksek tutardaki işe girme ücretleri nedeniyle borç esiridir; pasaportlarına veya kimlik belgelerine el konmuş olabilirler; ceza almadan veya ödeme yapmadan işlerinden istifa edemeyebilirler ve genellikle daha genel sömürü biçimlerine (uzun çalışma saatleri, kötü sağlık ve güvenlik veya düşük ücret gibi) karşı son derece savunmasız hâldediler.

Şikayet mekanizmaları

Bu sorunlar herhangi bir iş yerinde ortaya çıkabilir. Çalışanların, herhangi bir olumsuz sonuçla karşılaşma korkusu olmadan bir sorunun ortaya çıktığı yerde güven içinde şikayette bulunabilme olanağına ihtiyacı vardır.

Şirketler bunu sağlayabilmek için "olumsuz yönde etkilenebilecek bireyler ve topluluklar için etkili faaliyet düzeyinde şikayet mekanizmaları kurmalı veya bu mekanizmalara katılmalıdır" (BM İş ve İnsan Hakları Kılavuz İlkeleri, 29. İlke). Faaliyet düzeyindeki şikayet mekanizmaları (OGM'ler) birçok şekilde olabilir. Ancak göçmen işçiler açısından etkili olabilmeleri için dikkatlice tasarlanmaları ve uygulanmaları gerekir. Göçmen işçiler yerel dili konuşmadıkları, haklarını bilmedikleri veya işlerini kaybetmekten ya da ülkelerine geri gönderilmekten çok korktukları için iş yerinde şikayette bulunamıyorlar.

İlkeler

Bu İlkeler iş dünyası, sendikalar, STK'lar ve diğer uzman paydaşlarla istişare hâlinde geliştirilmiştir. Bu ülkeler en nihayetinde işletmelerin ve diğer paydaşların, iş birliği içinde göçmen işçilerin çözümlere anlamlı bir erişimini sağlayan OGM'leri nasıl geliştirebileceklerini ortaya koyuyorlar.

İlkeler yalnızca işçi haklarının bir tekrarından ibaret değildir. Bu ilkeler, hakların tanınmasının yeterli olmadığının açık bir kabulüdür. İşletmeler ve diğer paydaşlar, faaliyetlerindeki ve tedarik zincirlerindeki çalışanların bu haklara anlamlı bir şekilde erişmesini sağlamak için aktif olarak çalışmalıdır.

İlkeler özellikle satış yapan işletmeleri hedef alır ancak diğer yandan tedarikçi işletmeler, hükûmetler, STK'lar, sendikalar ve çok paydaşlı girişimlere de yöneliktir.

İlkelerin bu çalışmaya yardımcı olmasını umuyoruz ve ilgili tüm paydaşları bunları desteklemeye teşvik ediyoruz.


Hakkımızda

Etik Ticaret Girişimi (ETI), dünya genelinde işçi haklarına saygı duyulmasını teşvik eden şirketler, sendikalar ve STK'lardan oluşan önde gelen bir birliktir. Vizyonumuz, hiçbir çalışanın sömürülmediği, ayrımcılığa uğramadığı ve özgürlük, güvenlik ve eşitlik gibi haklardan yararlanabildiği bir dünyadır.

İlkeler

Dünyanın dört bir yanındaki birçok işçi, iş yerinde sömürülmeye karşı savunmasızdır. Farklı nedenlerle ve farklı şekillerde savunmasızdırlar. Bu İlkeler, savunmasız tüm çalışanlar için geçerlidir. Ancak özellikle iş yerinde belirli güvenlik açıklarıyla karşılaşan göçmen işçilerin durumunu hedef almaktadır.