flag en-GB
flag tr
flag hi
flag ms
flag id
flag ne
flag bn
flag my
flag zh

Banyak pekerja di seluruh dunia mudah terdedah untuk dieksploitasi di tempat kerja. Mereka mudah terdedah kerana alasan yang berbeza dan dengan cara yang berbeza. Prinsip-prinsip ini berlaku untuk pekerja yang rentan, tetapi ditujukan khusus untuk kes pekerja migran, yang sering menghadapi kerentanan tertentu di tempat kerja.

Prinsip Asas

#1
Semua pekerja [migran] mempunyai hak di tempat kerja. [1]
#2
Pekerja yang rentan (termasuk migran) harus dilindungi dari penyalahgunaan atau eksploitasi tanpa mengira kontrak atau status imigresen mereka.
#3
Semua pekerja harus disokong dan didorong untuk menyuarakan ketakpuashatian. Pertimbangan khusus harus diberikan diberikan kepada kelemahan 'intersectional', seperti pekerja migran wanita yang mempunyai rentanan yang dipertingkatkan terhadap penderaan seksual dan boleh dikenakan diskriminasi berdasarkan gender yang dapat menghalang mereka daripada menyuarakan ketakpuashatian.
#4
Pekerja yang haknya telah dilanggar harus mendapat remedi yang sewajarnya.
#5
Dasar dan mekanisme ketakpuashatian harus dilaksanakan di setiap tempat kerja.
#6
Penyelesaian masalah ketakpuashatian individu dan kolektif serta penyediaan remedi yang terbaik adalah apabila tepat pada masanya dan secara langsung antara pekerja dan majikannya

Peranan dan Tanggungjawab Syarikat

#7
Syarikat harus mengambil tindakan untuk mencegah pelanggaran hak pekerja (seperti menyekat kebebasan bergerak melalui penyimpanan pasport).
#8
Melindungi pekerja yang menjadi mangsa pelanggaran hak harus menjadi pertimbangan pertama dalam proses remedi. Melindungi wanita yang mengalami gangguan seksual dan penderaan di tempat kerja, seringkali oleh orang atasan mereka, memerlukan perhatian khusus untuk melindungi mereka daripada pembalasan yang mungkin berlaku.
#9
Majikan harus mempunyai dasar dan prosedur pekerjaan yang telus yang merangkumi hak asas bagi pekerja. Semua pekerja harus dilatih untuk memahami hak mereka
#10
Polisi dan prosedur pekerjaan harus merangkumi mekanisme pengaduan dan pemulihan yang kuat. Ini harus disampaikan kepada semua pekerja dalam bahasa yang mereka fahami dan dalam medium yang dapat mereka akses.
#11
Pelanggan perniagaan (pembeli) harus memastikan bahawa pembekal mereka mempunyai polisi dan mekanisme ketakpuashatian dan remedi yang teguh, sesuai dengan amalan terbaik antarabangsa. Pembeli harus mengelak daripada mengenakan mekanisme ketakpuashatian mereka sendiri untuk mengelakkan kekeliruan dan pertindihan.
#12
Pengantaraan antara wakil pekerja yang dipilih secara demokratik (idealnya kesatuan sekerja) dan majikan adalah kaedah yang paling berkesan untuk menyelesaikan ketakpuashatian. Sekiranya itu tidak dapat dilaksanakan, sokongan daripada pihak berkuasa, pelbagai pihak atau organisasi yang dipercayai harus dicari.
#13
Sistem pengurusan aduan syarikat harus melengkapi, bukan menggantikan atau melemahkan, tanggungjawab negara.
#14
Sistem pengurusan aduan syarikat harus dikembangkan melalui perundingan dengan pekerja, yang mungkin melalui dialog dengan wakil kesatuan sekerja
#15
Syarikat harus mendorong pekerja untuk melaporkan masalah dan melindungi pekerja daripada mengalami akibat negatif sebagai akibat daripada menyuarakan ketakpuashatian atau membuat aduan.
#16
Syarikat dan pekerja harus mencari pihak ketiga bebas yang saling dipercayai untuk membantu menyelesaikan ketakpuashatian dan menyetujui pemulihan yang boleh diterima, di mana rundingan langsung antara kesatuan sekerja dan majikan tidak dapat dilaksanakan.

Peranan dan Tanggungjawab Kerajaan

#17
Pemerintah mempunyai tanggungjawab untuk menggubal undang-undang buruh dan memastikan peraturan yang sesuai ada, sesuai dengan piawaian antarabangsa.
#18
Pemerintah mempunyai tanggungjawab untuk memantau kepatuhan perniagaan terhadap undang-undang buruh yang melindungi hak pekerja.
#19
Pemerintah harus menegakkan hukuman yang sewajarnya terhadap syarikat yang melanggar undang-undang.
#20
Pemerintah harus mendorong perniagaan untuk mempunyai sistem pengurusan aduan yang berkesan, mudah diakses dan telus.
#21a
Setiap kerajaan yang menghantar atau menjadi tuan rumah pekerja migran harus membuat Memorandum Persefahaman dua hala antara negara pengirim dan tuan rumah yang berkaitan yang merangkumi perlindungan hak pekerja migran dan mencegah hutang melalui pembayaran yuran pengambilan oleh migran.
#21b
MOU dua hala antara tuan rumah pendatang dan negara pengirim harus disampaikan kepada majikan dan pekerja. Pemerintah harus bertanggungjawab untuk melaksanakan dan memantau perjanjian ini.

Hak dan Tanggungjawab Pekerja

#22
Semua pekerja berhak untuk mengatur dan diwakili secara kolektif oleh kesatuan pekerja atau kesatuan sekerja yang dipilih secara demokratik bebas untuk menyuarakan ketakpuashatian dalam rundingan dengan majikan mereka.
#23
Pekerja harus diberitahu tentang hak dan pilihan mereka untuk menyuarakan ketakpuashatian dan mengakses remedi, disampaikan dalam bahasa yang mereka fahami dan dalam media yang dapat mereka akses.
#24
Pekerja harus dirujuk (idealnya melalui wakil kesatuan sekerja) mengenai reka bentuk dan pemantauan berterusan sistem aduan.
#25
Pekerja yang terlibat harus diberi nasihat mengenai keberkesanan dan kepuasan hasil pemulihan.
#26
Semua pekerja harus didorong untuk menyuarakan kebimbangan mereka di tempat kerja dan harus dilindungi dari sebarang akibat negatif ketika mereka menyuarakan ketakpuashatian atau membuat aduan.

Pihak Ketiga

#27
Syarikat dan pekerja harus mencari pihak ketiga bebas yang saling dipercayai untuk membantu menyelesaikan ketakpuashatian dan menyetujui pemulihan yang boleh diterima, di mana rundingan langsung antara kesatuan sekerja dan majikan tidak dapat dilaksanakan.
#28
Pihak ketiga dapat meningkatkan kepercayaan antara pihak berkepentingan dengan memainkan peranan yang tidak memihak dalam memudahkan perundingan antara pihak-pihak penting, sambil menghormati kerahsiaan, untuk mencapai hasil yang saling memuaskan.
#29
Penglibatan pelbagai pihak dapat meningkatkan kecekapan dan keberkesanan sistem pemulihan. Dengan memudahkan kolaborasi ia dapat meningkatkan kepercayaan.
#30
Pihak ketiga yang memproses ketakpuashatian harus dilatih bagaimana menangani aduan gangguan dan penderaan seksual secara sensitif dan tepat.

Sokong prinsip ini

Migrasi adalah bahagian penting dan tetap dalam pasaran buruh global. Walau bagaimanapun, migran adalah golongan rentan dan sering menjadi mangsa penderaan. Dengan mengesahkan Aksek ke Prinsip Remedi untuk Pekerja Migran, organisasi anda menunjukkan sokongannya terhadap hak untuk mendapatkan akses yang baik bagi pekerja migran.

Sokongan organisasi anda adalah pengakuan pentingnya Prinsip-prinsip ini dan komitmen untuk menerapkan dan mengintegrasikan prinsip-prinsip ini melalui operasi perniagaan atau pekerjaan organisasi anda.